Let op, geld lenen kost ook geld.

Hoeveel kan ik lenen?

Uw loon

Loon van partner

Kinderbijslag

Andere inkomsten

Huur of hypotheeklasten per maand

Totaal van uw leningen per maand

Voorbeeld
"Lening op afbetaling"

Als u een lening op afbetaling aangaat van €13.500 dan betaalt u bij ons per maand en dit gedurende 60 maanden; maandelijks €283,91 af; zijnde in totaal over 60 maanden €17.034,60 alles inbegrepen. JKP = 9,99%
Vaste debetrentevoet = 9,99%.

Ons Voorstel

10000 €

Maandelijkse aflossing:
Looptijd van de lening:
JKP*:
Totaal terug te betalen bedrag:
Vraag nu vrijblijvend uw lening aan
*JKP = jaarlijks kostenpercentage = 9,99%. De vaste debetrentevoet = 9,99%. Eerste terugbetaling is 1 maand na de ter beschikking stelling van het totale kredietbedrag.

Nog vragen over uw lening?


Bel ons vrijblijvend en wij helpen u graag verder.

Tel:04/252.49.92

Periodes van terugbetaling

De minimum en maximumperiodes van terugbetaling van de leningen op afbetaling zonder object zijn vastgelegd bij www.creditvite.be als volgt:

Lening van €5.001 tot €7.500: van 36m tot 42m
Lening van €7.501 tot €10.000: van 36m tot 48m
Lening van €10.001 tot €15.000: van 36m tot 60m
Lening van €15.001 tot €37.000: van 36m tot 84m
Lening van €37.001 tot €99.000: van 36m tot 240m
Het minimum bedrag is €5.001
Het maximum bedrag is €99.000

Ons minimale JKP = 3,99%
Ons maximale JKP = 9,99%

Over Creditvite.be

De beste weg naar geld op uw rekening!

Wij staan klaar om uw lening op afbetaling in orde te brengen tegen de beste voorwaarden. Bekijk nu onze formules en vraag meteen uw lening op afbetaling aan.

Privacy statement en disclaimer

a) Identiteit van de verantwoordelijken voor de verwerking, motivatie en finaliteit van de verwerking

U wordt geïnformeerd over de registratie van uw persoonlijke gegevens in de bestanden van Kredietpartner BVBA, Prinses Elisabethplein 20, 1030 Schaarbeek. De dienst van zijn functionaris voor gegevensbescherming bevindt zich op hetzelfde adres en kan worden aangeschreven via e-mail op privacykredietpartner@gmail.com.

Deze informatie wordt verwerkt om toe te laten uw kredietaanvraag te onderzoeken, in het bijzonder uw terugbetalingscapaciteit.

Deze informatie is nodig voor het afsluiten van de overeenkomst. Zonder deze gegevens kan u geen krediet worden toegestaan.

Als uw leningaanvraag wordt aanvaard, zullen uw gegevens intern worden gebruikt om het krediet te beheren, en om eventuele latere kredieten toe te staan en te beheren (artikel VII. 117 van het Wetboek van Economisch Recht (“WER”).

Om het eventueel toekennen en beheren van uw krediet en van latere kredieten toe te laten, kunnen uw gegevens worden meegedeeld aan onze kredietverzekeraar, Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, divisie ICP (« Atradius ICP »), avenue Prince de Liège 78 te 5100 Namur (BCE 0661.624.528), overeenkomstig artikel VII. 119 §1e WER. De dienst van zijn functionaris voor gegevensbescherming bevindt zich op hetzelfde adres en kan worden aangeschreven via e-mail op dataprotection.icp@atradius.com.

De verwerking waartoe Atradius ICP zou overgaan is nodig om te kunnen beslissen over een eventuele dekking bij kredietverzekering, en om haar gereglementeerde activiteit van kredietverzekering te kunnen uitoefenen (Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, in het bijzonder art. 134 tot 140).

Voor bijkomende informatie betreffende de privacy beleid van Atradius ICP verwijzen wij u naar de website https://www.atradiusicp.com

b) Centrale voor Kredieten aan Particulieren

Overeenkomstig artikel VII.149 WER, krijgen Kredietpartner BVBA en eventueel zijn vertegenwoordiger bij Atradius ICP toegang tot uw persoonlijke gegevens bij de Centrale voor Kredieten aan Particulieren, een voor het publiek niet toegankelijke bron.

c) Mededeling van uw persoonlijke gegevens

Voor zover de voorwaarden van de artikelen VII.116 tot VII.119 WER worden gerespecteerd, kunnen uw persoonlijke gegevens worden meegedeeld aan alle andere firma’s van de groep Kredietpartner waartoe Kredietpartner BVBA behoort en, behoudens bezwaar van uwentwege, aan uw kredietbemiddelaar.

Bij een aanvraag van een lening op afbetaling kan Kredietpartner BVBA als zijnde kredietbemiddelaar uw gegevens doorsturen naar één of meerdere van volgende kredietgevers:

• Elantis NV, Rue des Clarisses 38, 4000 Liège RPR-BTW BE-0404.228.296
• bpost bank NV (Krefima), Markiesstraat 1 bus 2, 1000 Brussel RPR –BTW BE-0456.038.471
• Credimo NV, Weversstraat 6-10, 1730 Asse RPR-BTW BE-0407 226 685
• Alpha Credit NV, Ravensteinstraat 60, 1000 Brussel

Bij een aanvraag van een hypotheeklening kan Kredietpartner BVBA als zijnde kredietbemiddelaar uw gegevens doorsturen naar één of meerdere van volgende kredietgevers:

• Elantis NV, Rue des Clarisses 38, 4000 Liège RPR-BTW BE-0404.228.296
• bpost bank NV (Krefima), Markiesstraat 1 bus 2, 1000 Brussel RPR –BTW BE-0456.038.471
• Credimo NV, Weversstraat 6-10, 1730 Asse RPR-BTW BE-0407 226 685
• CKV spaarbank NV, Mannebeekstraat 33, 8790 Waregem RPR-BTW BE-0400.040.965
• eb-lease NV, Burgstraat 170, 9000 Gent RPR-BTW BE- 0424.416.570
• PATRONALE LIFE, Bischoffsheimlaan 33, 1000 Brussel RPR-BTW BE-0403.288.089

Indien u een schuldsaldoverzekering wenst af te sluiten, zullen de noodzakelijke gegevens worden doorgegeven aan een van volgende door u gekozen verzekeraars voor de beoordeling van uw dossier:

• Cardif Assurance Vie, Bergense Steenweg 1424, 1070 Anderlecht, RPR- 0435.018.274
• Cardif - Assurances RisquesDivers, Bergense Steenweg 1424, 1070 Anderlecht, RPR- 0435.025.994
• Afi-Esca, Chaussée de Nivelles 81, 1420 Braine-l'Alleud, RPR- 0839.960.909

Voor de verwerking en opvolging van de aanvragen van leningen op afbetaling en hypotheekleningen maakt Kredietpartner gebruik van de software Clip gemaakt door ANYSOFT S.A. 3, Op d’Schmëtt L-9964 Huldange R.C. B 184549 TVA: LU 2668 3311.

d) Bewaartermijn

Kredietpartner BVBA bewaart uw gegevens voor een periode van 10 jaar na einddatum van de leningovereenkomst, of, in voorkomend geval, wanneer de overeenkomst voortijdig wordt beëindigd. In geval van weigering worden uw gegevens 10 jaar na aanvraag bijgehouden.

Bij tussenkomst van onze kredietverzekeraar zal deze laatste uw gegevens bijhouden tot de verjaringstermijn van de schuld (10 jaar) is verstreken. Hij kan de gegevens langer bewaren, maar alleen voor statistische doeleinden.

e) Uw rechten

U heeft het recht om aan de verantwoordelijken van de gegevensverwerking de toegang te vragen tot uw persoonlijke gegevens, de verbetering of het wissen ervan te vragen, of de beperking van de verwerking van uw gegevens te vragen ; tevens heeft u het recht om u tegen de verwerking te verzetten.

U heeft het recht om de overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens te vragen, dit wil zeggen het recht om te bekomen dat uw persoonlijke gegevens rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar een andere worden overgedragen, wanneer dit technisch mogelijk is.

f) Klacht

Bij betwisting aangaande de verwerking van de persoonlijke gegevens heeft u de mogelijkheid om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Persstraat 35 te 1000 Brussel.