Let op, geld lenen kost ook geld.

Hoeveel kan ik lenen?

Uw loon

Loon van partner

Kinderbijslag

Andere inkomsten

Huur of hypotheeklasten per maand

Totaal van uw leningen per maand

Voorbeeld
"Lening op afbetaling"

Als u een lening op afbetaling aangaat van €13.500 dan betaalt u bij ons per maand en dit gedurende 60 maanden; maandelijks €283,91 af; zijnde in totaal over 60 maanden €17.034,60 alles inbegrepen. JKP = 9,99%
Vaste debetrentevoet = 9,99%.

Ons Voorstel

10000 €

Maandelijkse aflossing:
Looptijd van de lening:
JKP*:
Totaal terug te betalen bedrag:
Vraag nu vrijblijvend uw lening aan
*JKP = jaarlijks kostenpercentage = 9,99%. De vaste debetrentevoet = 9,99%. Eerste terugbetaling is 1 maand na de ter beschikking stelling van het totale kredietbedrag.

Nog vragen over uw lening?


Bel ons vrijblijvend en wij helpen u graag verder.

Tel:04/252.49.92

Periodes van terugbetaling

De minimum en maximumperiodes van terugbetaling van de leningen op afbetaling zonder object zijn vastgelegd bij www.creditvite.be als volgt:

Lening van €5.001 tot €7.500: van 36m tot 42m
Lening van €7.501 tot €10.000: van 36m tot 48m
Lening van €10.001 tot €15.000: van 36m tot 60m
Lening van €15.001 tot €37.000: van 36m tot 84m
Lening van €37.001 tot €99.000: van 36m tot 240m
Het minimum bedrag is €5.001
Het maximum bedrag is €99.000

Ons minimale JKP = 3,99%
Ons maximale JKP = 9,99%

Over Creditvite.be

De beste weg naar geld op uw rekening!

Wij staan klaar om uw lening op afbetaling in orde te brengen tegen de beste voorwaarden. Bekijk nu onze formules en vraag meteen uw lening op afbetaling aan.

Privacy statement en disclaimer

De eigenaar van deze website en aldus de verantwoordelijke voor de behandeling van de persoonsgegevens via deze website is:

CREDITVITE
Rue du Pont Neuf 50
6000 Charleroi
België
E-mail: charleroi@creditvite.be
Tel: +32 (0) 71 50 63 64
Fax: +32 (0) 71 50 63 64

CREDITVITE
Bld d'Avroy 282
4000 Liège
België
E-mail: liege@creditvite.be
Tel: +32 (0) 4 252 46 30
Fax: +32 (0) 4 229 37 48

CrediTvite is een uithangbord van en onderdeel van KredietPartner bvba, Prinses Elisabethplein 20, 1030 Schaarbeek, NN0461917859. KredietPartner bvba is de eigenaar en verantwoordelijk van de site en de database.
Telkens als u “CrediTvite” leest op deze site; dan vertegenwoordigd dat KredietPartner bvba.

Toepassing van de Algemene Gebruiksvoorwaarden

Deze algemene gebruiksvoorwaarden gelden voor alle bezoekers die de website van CREDITVITE betreden, van waar ook en voor om het even welke reden dan ook. Door deze website te bezoeken erkent u kennis te hebben genomen van deze algemene gebruiksvoorwaarden en deze te aanvaarden. Indien u niet akkoord zou gaan met onze algemene gebruiksvoorwaarden, gelieve deze website te verlaten en niet verder te raadplegen. CREDITVITE behoudt zich het recht de algemene gebruiksvoorwaarden ten allen tijden te kunnen wijzigen. Gelieve te noteren dat u bij elk nieuw bezoek aan deze website automatisch de gewijzigde gebruiksvoorwaarden aanvaardt.

Persoonsgegevens

CREDITVITE respecteert de wet op het privéleven en hecht veel belang aan uw privacy. De persoonlijke gegevens die bij uw bezoek aan deze website door CREDITVITE worden verzameld beperken zich tot de gegevens die u als bezoeker vrijwillig aan ons heeft medegedeeld door gebruik te maken van één van onze contactformulieren, formulieren tot aanvraag van specifieke informatie over onze producten of diensten of formulieren tot aanvraag van een lening of krediet. Deze gegevens worden bijgehouden en opgenomen in een daartoe bestemd databestand zodat wij u op de hoogte kunnen houden van onze activiteiten en nieuwigheden, u de gepaste informatie kunnen bezorgen of uw krediet of leningsdossier kunnen aanmaken en beheren.

Welke gegevens verzamelt CREDITVITE voor een krediet of leningsaanvraag?

Wij verzamelen voor de behandeling van uw krediet of leningsaanvraag die gegevens die wij absoluut nodig hebben om uw financiële toestand te kunnen beoordelen. Het is immers in uw en in ons belang dat wij enkel een kredietvoorstel doen indien wij kunnen vaststellen dat uw financiële situatie een dergelijk krediet toelaat en mogelijk maakt; met andere woorden dat het voorgestelde krediet past in uw persoonlijke financiële situatie.

Wat doet CREDITVITE met de voor uw krediet of leningsaanvraag verzamelde gegevens?

Uw persoonlijke gegevens worden enkel gebruikt voor de kredietbeoordeling van uw kredietaanvraag. Dit betekent concreet dat deze gegevens eventueel kunnen medegedeeld worden aan derden, een andere erkende kredietverstrekker of aan een erkende kredietherverzekeraar, in het kader van een contractuele relatie met CREDITVITE voor de beoordeling van uw kredietaanvraag. Deze partijen zijn in alle gevallen ook gebonden aan dezelfde wetten als CREDITVITE. Uw gegevens worden dus enkel gebruikt voor onderhavige kredietaanvraag, en voor niets anders. Uw email adres en uw telefoonnummer kunnen gebruikt worden om u te contacteren en om u in de toekomst op de hoogte te houden van onze acties of onze kredietpolitiek of eventuele promoties; uiteraard zonder uw persoonsgegevens daarvoor te gebruiken.
CREDITVITE verwerkt uw gegevens dus enkel voor administratieve doeleinden in verband met uw krediet of leningsaanvraag; om u op de hoogte te houden van onze activiteiten en nieuwigheden en om u onze nieuwsbrieven toe te zenden via email. U kan zich ten allen tijden uitschrijven voor onze nieuwsbrieven door op de "uitschrijf" link onderaan de nieuwsbrief te klikken.
Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt u als gebruiker over het wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. U heeft ten allen tijde het recht om na te kijken welke gegevens CREDITVITE over u bijhoudt. Om uw persoonlijke gegevens in te kijken, te wijzigen of te verwijderen kan u dit via post kenbaar maken door ons een aangetekend schrijven te richten naar het adres zoals hierboven vermeld, steeds met een kopie van uw identiteitskaart. Wij delen u tevens graag mee dat ons kredietdatabestand; zoals de wet het voorschrijft; is aangegeven bij de Commissie Privé Levenssfeer, welke toezicht houdt op de privacy wetgeving.

Automatisch verzamelde niet-persoonlijke gegevens

CREDITVITE heeft het recht om anonieme of geaggregeerde gegevens te verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals bijvoorbeeld uw browser type of IP-adres, het besturingssysteem dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar deze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat.

Intellectueel Eigendomsrecht

De inhoud van deze website, met inbegrip van alle teksten, nieuwsberichten, .pdf bestanden, beeldmateriaal, afbeeldingen, foto’s, schetsen, overzichten, product- en bedrijfsnamen, logo’s en andere zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan CREDITVITE of rechthoudende derden. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking of gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze is uitdrukkelijk verboden. Reproductie voor privégebruik of niet-commerciële doeleinden is toegelaten, mits vermelding van deze website als bron en zonder aanpassingen aan de inhoud.

Inhoud van deze website

De informatie op onze website is enkel ter informatie. Uiteraard is deze informatie nooit aangepast aan uw specifieke behoeften of omstandigheden. Daarom kan de informatie die op deze website ter beschikking wordt gesteld niet dienen als persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker. CREDITVITE kan dan ook nooit aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze website.

Werking van deze website

CREDITVITE geeft geen enkele garantie over de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk gehouden worden voor de slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. Enkel de rechtbanken van het arrondissement R.P.R. Luik zijn bevoegd in geval van geschil.